TC Dames Laag

TC Dames Laag

De Technische commissie Dames Laag heeft als taak om spelers actief op hun eigen niveau te kunnen laten spelen. De commissie gaat over de teamindeling van Dames 9 t/m Dames 16 + Weekdames 1 t/m 4.

Als lid kan je contact opnemen met de TC via de wedstrijdcommissaris: Ruben Feiken (+316 53737628) of via wcdl@donitas.nl.

TC dames laag

Janine Bouwmeester (2016) -
Malcolm Davis (2013) -
Ruben Feiken (2016) -
Siebe Grimmon (2016) -
Lora de Jong (2016) Voorzitter
Pieter van Koningsveld (2016) -
Hedwich Kuipers (2015) -
Lisa Mastenbroek (2017) -
Amber Slump (2018) -
Linda Strijdveen (2014) -
Jesper Zwart (2015) -