Donitop

Donitop

De commissie Donitop is verantwoordelijk voor organisatie omtrent de hoogstspelende teams van Donitas. Onder de Donitopteams vallen, Dames 1, Dames 2, Dames 3, Heren 1 en Heren 2. Donitop zorgt voor de wedstrijdkleding van deze teams, de veldorganisatie en het programma boekje op de thuisdagen, de financiën en de sponsoring van de teams en onderhoudt contact met media en Nevobo scheidsrechters.

Contact: donitop@donitas.nl

Donitop 2019-2020

Om de Donitop teams optimaal te laten draaien zijn er dit jaar weer acht Donitaters actief om dit mogelijk te maken. We trappen af met onze voorzitster, Renee Loosman, zij zal alles in goede banen leiden en overzicht houden over de commissie. Dit jaar hebben we Tim van Beers als grafisch designer. Hij zal de Donitopper en de thuisdagboekjes ontwerpen. Onze penningmeester, Almer de Haan, houdt zich dit jaar bezig met de financiën. Kayla Nienhuis houdt dit jaar contact met alle teams en onze externe partijen. Dit doet zij onder de functie secretaris. Tom Westra, onze enthousiaste eerstejaars lid, zal onze thuisdagplanner zijn. Hij zorgt ervoor dat elke thuisdag goed verloopt. Ook zal je hem vaak door de speakers horen in de Struik. De commissaris Topsport, Anne Monfils, is verantwoordelijk voor het sponsorbeleid en ook zal ze dit jaar een aantal Donitopborrels organiseren. Hier verwachten wij natuurlijk een goede opkomst van alle teams. Tot slot de teammanagers van heren 1 en dames 1. Annemarie Tol zal net als vorig jaar teammanager zijn van heren 1. Voor dames 1 hebben we Meriek Wanders als nieuwe teammanager aangesteld. De teammanager zullen niet alleen als contactpersoon voor deze teams fungeren, ook houden ze zich bezig met diverseorganisatorische en administratieve taken.

Donitop

Anne Monfils (2018) -