Raad van Advies

Raad van Advies

De Raad van Advies is een adviesorgaan van oud-bestuursleden, de in eerste instantie het bestuur adviseert en daarnaast (gevraagd en ongevraagd) advies kan uitbrengen over de gang van zaken binnen de vereniging. De RvA wordt aan het begin van elk seizoen tijdens de Algemene Ledenvergadering in september opnieuw geïnstalleerd.

Gedurende het seizoen kan het bestuur tegen verschillende zaken lopen waarbij ze advies willen inwinnen van anderen. Omdat oud-bestuursleden de vereniging kennen en ervaring hebben in het besturen van Donitas, zijn zij de aangewezen personen om advies bij in te winnen over lastige kwesties of officiële zaken. 

Raad van Advies

Jaco van Burgsteden (2014) -
Sybren Couwenberg (2014) -
Klaas Gansevoort (2017) -
Robin Sluiter (2014) -
Jill Stuifzand (2022) -
Jorvi Terpstra (2015) -
Jesper Zwart (2015) -