Alumnicie

Alumnicie

De Alumnicie is de commissie die onze oud-leden nog zoveel mogelijk bij Donitas betrokken probeert te laten zijn. De commissieleden schrijven gedurende het jaar leuke stukken en updates over de prestaties van onze hoogste teams, maken een magazine aan het eind van het seizoen en organiseren gedurende het jaar nog enkele evenementen voor alumni. 

Contact: alumnicie@donitas.nl

Ah, geachte heer of mevrouw, het doet me groot genoegen dat u deze prachtige pagina van de illustere commissie van G.S.V.V. Donitas betreedt, ook wel bekend als 'de alumnicie.' Het is waar, de legendes behoeven inderdaad geen introductie, maar voor de minder bevoorrechten plebs onder ons, laten we deze bijzondere individuen even voorstellen. Opdat zij bij de eerstvolgende thuisdag kunnen worden vereerd met een vorstelijke goudgele rakker.

Laten we beginnen met niemand minder dan onze beminnelijke Praeses, de eervolle Natalie Koetsoeba. Deze voortreffelijke dame begint dit seizoen aan haar zesde jaar en heeft de nobele taak om dit schorriemorrie in het gareel te houden. Wij wensen haar uiteraard alle succes toe.

En dan is daar de ouderdomspatriarch van dit genootschap, de man die slechts één seizoen heeft doorgebracht zonder de zegen van onze prachtige club, maar desondanks onvermoeibaar terugverlangt naar de gloriedagen. Mien Jongen, de geldschieter, de penningmeester Jorvi Terpstra. Hij heeft nu al het lieftallige bedrag van €800,- verloren aan de begroting, maar weet het met verve te dragen.

Natuurlijk, geen Alumnicie zonder de belofte van promotie, want wie anders zou al die eerbiedwaardige oud-leden bereiken die ooit Donitas hebben verrijkt? Niemand minder dan Janine Bouwmeester, met haar schandelijke 10 jaar Donitas ervaring, mag zichzelf kronen als het brein achter onze sociale media.

En om al deze grandioze activiteiten in stijl te presenteren, hebben we een meester nodig in marketing, iemand die ervoor zorgt dat alles keurig wordt vormgegeven in het beruchte Indesign, aangezien het bestuur zichzelf niet de weelde van dat programma kan permitteren. Dat brengt ons bij de enige echte Tette... eh, pardon, Welmoed Kuipers.

In het kader van het bestuur is het onvermijdelijk dat er in de Alumnicie een lid van het bestuur wordt opgenomen, en zo kregen we, geheel ongewild, de gracieuze Kim Corbier er als bonus bij.

Dan, onze onverschrokken Eventmanager van deze groep, Sanne Ter Horst. Ondanks dat zij waarschijnlijk het hele jaar wordt opgeslokt door haar verpleegkunde-studie en daardoor zelden op evenementen verschijnt, zijn we desondanks vereerd dat we zo'n voornaam lid met zo'n voortreffelijke achternaam mogen verwelkomen. En, inderdaad, geen typfout, het is adel in optima forma.

Last but not least, laten we onze jonge spruit, onze 'feut voor het leven', niet vergeten, de bewonderenswaardige Leon Visser. Met zijn jeugdige 21 lentes verlaagt hij aanzienlijk het gemiddelde van onze respectabele leeftijden. Of hij nu nog een andere functie heeft, ach, dat doet er niet toe. Feut voor het leven, dat is waar het om draait.

Dit, dierbare mensen, was een kort en krachtig overzicht van de Alumnicie. De Alumnicie zwaait af, met alle luister die het verdient. 

Alumnicie

Janine Bouwmeester (2016) -
Kim Corbier (2021) -
Sanne Ter Horst (2018) -
Natalie Koetsoeba (2018) Voorzitter
Welmoed Kuipers (2016) -
Jorvi Terpstra (2015) -
Leon Visser (2020) -
Alumnicie
Alumnicie '23-'24