Adviescie

Adviescie

De Adviescie is een adviesorgaan voor het bestuur voor dagelijkse zaken. De commissie is in het seizoen 2018-2019 opgericht en bestaat uit oud bestuurders. Elke week worden de notulen van de bestuursvergaderingen verstuurd naar de Adviescie, die op hun beurt feedback geven op de notulen. Ook zijn ze beschikbaar voor allerlei soorten vragen vanuit het bestuur. 

Adviescie

Ruben Feiken (2016) -
Roos Gielen (2016) -
Pieter van Haaren (2018) -
Manon Kruk (2019) -
Sander Trouw (2019) -
Mirte de Vries (2017) -