Adviescie

Adviescie

De Adviescie is een adviesorgaan voor het bestuur voor dagelijkse zaken. De commissie is in het seizoen 2018-2019 opgericht en bestaat uit oud bestuurders. Elke week worden de notulen van de bestuursvergaderingen verstuurd naar de Adviescie, die op hun beurt feedback geven op de notulen. Ook zijn ze beschikbaar voor allerlei soorten vragen vanuit het bestuur. 

Adviescie

Alice van Ginkel (2019) -
Marije Louwes (2016) -
Saskia Nauta (2018) -
Jill Stuifzand (2014) -
Jorvi Terpstra (2015) -
Yde van der Veen (2014) -
Koen Vlaar (2017) -