Coronamaatregelen

De grootste én gezelligste studentenvolleybalvereniging van Groningen! Je kan ons ook vinden op Studiegids.nl

Coronamaatregelen Donitas

Er zijn voor de wedstrijden bij G.S.V.V. Donitas de onderstaande maatregelen opgesteld om de thuisspeeldag zo goed mogelijk coronaveilig te laten verlopen. Over het algemeen moeten de looproutes in het Sportcentrum altijd worden gevolgd, ook in de zalen. Zie hiervoor de afbeelding hiernaast. Daarnaast moet er altijd voldoende afstand gehouden worden om de wedstrijden heen. Heb je klachten? Blijf dan thuis. Ook is publiek niet toegestaan bij de wedstrijden. Gedurende de hele dag zal het bestuur en de zaalwacht rondlopen om in de gaten te houden dat alles volgens de richtlijnen verloopt. Als het bestuur of de zaalwacht opvalt dat de regels niet goed worden nageleefd zullen desbetreffende teams gewaarschuwd worden en wordt dit genoteerd. We kunnen het niet alleen doen, dus we vragen jullie medewerking zodat we de dag samen zo goed mogelijk kunnen laten verlopen!

Corona_looproutes_sportcentrum.jpg
Looproutes ACLO Sportcentrum

Voor de spelende teams

Voor de wedstrijd

 • 2e divisie teams en lager mogen maximaal driekwartier van te voren aanwezig zijn in het Sportcentrum. Voor 1e divisie en hoger is dit maximaal een uur. In deze tijd moet er in de Koos Duppenhal achter de velden gewacht worden en in de Struikhal op de tribune. Uiteraard moet er tijdens het wachten ook anderhalve meter afstand gehouden worden. Er mag dus niet in de gangen gewacht of omgekleed worden. Wacht met het betreden van het veld tot de teams die klaar zijn het veld hebben verlaten.

 • De aanvoerder van elk team moet zich voor de wedstrijd melden bij de bestuurstafel. Hier zal hij/zij deze informatie beknopt en een plattegrond van de looproutes op een flyer meekrijgen.

 • Volg altijd de looproutes die staan aangegeven op de vloer in het Sportcentrum en de plattegrond.

Tijdens de wedstrijd

 • Er moet altijd anderhalve meter afstand gehouden worden, behalve tijdens het spelen. Dit betekent dat de wisselspelers dus ook afstand moeten houden.

 • Publiek is NIET toegestaan. Als er aanwezigen zijn (teamleden/coach/etc) die niet via DWF aangemeld kunnen worden moeten deze personen het Sportcentrum verlaten, dit vanwege de registratieplicht.

 • Na elke wissel van kant moeten de spelersbanken worden schoongemaakt, hiervoor is desinfectiemiddel aanwezig bij het veld.

 • Zingen en yellen is niet toegestaan.

 • Als er water gehaald moet worden mag dit gedaan worden door 1 persoon met alle flesjes tegelijk. Hierbij hoeven op uitzondering de looproutes niet acht te worden genomen, de anderhalve meter afstand uiteraard wel.

Na de wedstrijd

 • Voor de afronding van de wedstrijd via DWF zal de aanwezige zaalwacht naar het veld komen, zodat de teams de looproutes kunnen blijven volgen.

 • Na de wedstrijd moet het veld direct worden verlaten via de bestemde looproutes, er wordt dus niet omgekleed of nabesproken op het veld. Ook het Sportcentrum moet zo snel mogelijk worden verlaten.

 • Douchen is toegestaan maar wordt aangeraden om thuis te doen. Houd je in ieder geval aan het maximale aantal aanwezigen dat is aangegeven bij de kleedkamers, er is hier namelijk beperkte ruimte. 

 • Sinds oktober is wegens nieuwe maatregelen ook de Sportsbar gesloten, hier kan dus ook niet meer gezeten worden voor of na de wedstrijd. 

Voor scheidsrechters

Ook scheidsrechters worden gevraagd om zich voor de wedstrijd bij de bestuurstafel te melden. We willen scheidsrechters op het hart drukken om bovenstaande regels ook bij de teams te herhalen tijdens de wedstrijd. Na de wedstrijd moet de bok worden schoongemaakt, dit kan met het desinfectiemiddel dat aanwezig is bij het veld. Verder is er in de Sportsbar een plek ingericht waar scheidsrechters op afstand nog even na kunnen zitten. In verband met hygiëne vragen wij van de scheidsrechters om een eigen fluitje mee te nemen.


Voor de zaalwacht

Van de zaalwacht wordt er nu met corona ook meer medewerking verwacht in het handhaven van de regels. Er zullen hesjes beschikbaar zijn waarin een zaalwachter rond kan lopen om in de gaten te houden of alles goed verloopt. Daarnaast moet de zaalwachter na elke wedstrijd dus naar het veld toe komen om de wedstrijd in DWF te sluiten met de iPad, zodat de teams de looproutes kunnen blijven volgen. 


Voor iedereen die in het Sportcentrum is geldt tot slot met ingang van de nieuwe maatregelen het dringende advies om een mondkapje te dragen. Dit omdat het Sportcentrum wordt gezien als een publieke ruimte. Het volgende geldt voor het dragen van mondkapjes:

 • Dringend advies voor het dragen ervan in toegankelijke binnenruimtes voor iedereen vanaf 13 jaar.
 • Mondkapjes zijn geen vervanging van de overige maatregelen, zoals het houden van anderhalve meter afstand, yellen en zingen.
 • Bij het starten van de warming-up en tijdens de wedstrijd mogen de mondkapjes uiteraard af, voor een lange periode wisselspeler graag het mondkapje weer op.
 • Coaches en scheidsrechters hoeven geen mondkapje op, tellers, lijnrechters, zaalwachters, organisatie in de hal en overige aanwezigen wel.

We hopen op deze manier iedereen voldoende geïnformeerd te hebben over de coronamaatregelen tijdens de thuisspeeldagen bij G.S.V.V. Donitas. Mochten er nog wel onduidelijkheden of vragen zijn, neem dan gerust contact op via bestuur@donitas.nl.


Deze maatregelen zijn in lijn met de volgende protocollen:


Coronacontactpersoon Donitas:
Alice van Ginkel

telefoonnummer: 06 27873536
​emailadres: wcdh@donitas.nl